FORMACIÓ VICTOR FANLO PUNTER

Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), des del 20.12.1977, en l'especialitat d'Edificació. Col•legiat al COAC amb el nº 9050-6. Posteriorment va realitzar els estudis corresponents a l'especialitat d'Urbanisme.

Diplomat Arquitecte el 1985 com Especialista en Administració Pública, títol expedit per la UPC i l'Escola d'Administració Pública, havent realitzat els cursos corresponents durant els anys 1984 i 1985.

Postgrau en Arquitectura Legal i Forense per la UPF (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona) Edició 2002-2003 (DALF).

Postgrau en Mediació en l’àmbit de l’Arquitectura i de l’ Urbanisme per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2014-2015).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Exerceix lliurement la professió desde la seva col•legiació, realitzant dictàmens, projectes i obres d'encàrrec directament de particulars i de l'Administració Pública (Edificació, Urbanisme, Interiorisme i Decoració).

Membre de la “Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España”.

Professor de la Diplomatura Universitària en Arquitectura Legal i Forense (DALF), en les cinc primeres edicions (del 2003 al 2014), organitzat pel Col•legi d’Arquitectes de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra.

Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, des de la seva formació a l’any 1983. Vocal de la Junta Directiva fins març de 2015.

Perit Forense del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i Audiències Provincials, Jutjats de Catalunya i Registres Mercantils. (Urbanisme, Valoracions, Patologies de la edificació, etc.) des del 1983.

Col•laboració habitual efectuant pericials per a la Mútua ASEMAS.

Perit i Arbitre del Tribunal Arbitral de Barcelona (T.A.B.).

Perit i membre de l'Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses.

Professor de la Diplomatura Universitària en Arquitectura Legal i Forense (DALF), en les cinc primeres edicions (del 2003 al 2014), organitzat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra.

Professor de Projectes III de la “Escuela Internacional de Diseñadores Interioristas y Arte de Cataluña” (EIADE-DIAC) des del 1984 fins al 1990.

Març 2012 – Desplaçament professional amb “Archi6, S.L.” a Lima (Perú), comissionat pel COAC i avalat per la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ10).

Setembre 2012 – Nou Desplaçament a Lima (Perú) per gestionar, com a Project Manager, la compra i gestió de solars per a la construcció de sostre edificable.

Coautor del llibre “Tratado Pericial Judicial” (Capítol III: “La Pericial del Arquitecto”), encarregat per ESADE i publicat el 27 de juny de 2014 a ESADE.

Delegat a Espanya de CEMAJUR INTERNACIONAL (Comunidad de Especialistas en métodos alternos de solución de conflictos y justícia restaurativa) des de març 2017.

Normalment imparteix ponències en diferents cursos en l'àmbit de l'Arquitectura i l'Urbanisme al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Col·legi d'Advocats de Barcelona i d'altres Col•legis d'Advocats de Catalunya, Escola Judicial de Barcelona, ESADE, etc.