SERVEIS


L'estudi Fanlo Arquitectes ofereix una gran varietat de serveis relacionats amb l'Arquitectura, tant en la seva vessant més acadèmica (construcció, disseny, mediació, assessorament, etc.) com en l'àmbit de la pericial tècnica judicial (informes, dictàmens, etc.).

Des de fa més de quaranta anys, la cartera de clients aplega tant a particulars, com a empreses i administracions públiques.

La nostra especialitat és la intervenció com a Perits en procediments judicials, assessorant a les Parts en litigi i també als diferents Tribunals amb els que col.laborem. Especialment en temes de controvèrsia urbanística, valoracions immobiliàries i també patologia constructiva y Mediació en l'ámbit de l'arquitectura, construcció, urbanisme i valoracions. .

Oferim els següents serveis:

Informes i Dictàmens Pericials sobre lesions en l'edificació, urbanisme i valoració immobiliària. Assistència i assessorament durant el procés judicial i declaració a la Vista Oral. El nostre àmbit d'actuació són Jutjats de Primera Instància, Contenciosos-Administratius, Audiències Provincials, Tribunal Superior de Justícia i també Tribunals Arbitrals.
Mediació en l'ámbit de l'arquitectura, construcció, urbanisme i valoracions.
Docència i divulgació en relació a l'elaboració del Dictamen Pericial d'Arquitecte. Participació en cursos, jornades i conferències.
Inspeccions Tècniques de l'Edifici (ITE).
Certificats d'Eficiència Energètica (CEE).
Informe d'Avaluació d'Edificis (IAE).
Certificats d'habitabilitat.
Projectes d'obra. Tant en Obra nova com en Rehabilitació o Reforma, realitzem Estudi previ, Avantprojecte, Projecte Bàsic, Projecte d'Execució i Direcció d'Obra.
Arquitectura efímera. Projectes per a stands en fires i congressos.
Projectes d'interiorisme.