NOTICIES      |    TORNAR
 
MARÇ 2014
INICIAR-SE EN DICTAMEN
PERICIAL
MARZO 2015<BR>JORNADA DE MEDIACION <BR> EN TIJUANA (MEJICO)
MARÇ 2015
JORNADA DE MEDIACIÓ A
TIJUANA (MÈXIC)
DICIEMBRE 2014<BR>PRESENTACIÓN DEL LIBRO<BR>TRATADO PERICIAL JUDICIAL
DESEMBRE 2014
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
TRACTAT PERICIAL JUDICIAL
JUNIO 2014. ESADE<BR>PUBLICACIÓN DEL LIBRO<BR>TRATADO PERICIAL JUDICIAL
JUNY 2014. ESADE
PUBLICACIÓ DEL LLIBRE
TRACTAT PERICIAL JUDICIAL
MARZO 2014.CORTE<BR>ARAGONESA DE ARBITRAJE<BR>Y MEDIACIÓN
MARÇ 2014.CORT
ARAGONESA D'ARBITRATGE
I MEDIACIÓ
NOVIEMBRE 2013. IX JORNADAS<BR>DEL CONSEJO GENERAL DEL<BR>PODER JUDICIAL
NOVEMBRE 2013. IX JORNADES
DEL CONSELL GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
NOVIEMBRE 2012. SEMINARIO<BR>DE CASOS PRACTICOS DE<BR>DICTAMENES PERICIALES
NOVEMBRE 2012. SEMINARI
DE CASOS PRÀCTICS DE
DICTÀMENS PERICIALS
FEBRERO 2011. REVISTA LA LEY
FEBRER 2011. REVISTA LA LEY
DICIEMBRE 2009<BR>REVISTA EUPALINOS
DESEMBRE 2009
REVISTA EUPALINOS
FEBRERO 2003. REVISTA DE<BR>DERECHO URBANISTICO
FEBRER 2003. REVISTA DE
DRET URBANISTIC
FARMASTAND
FARMASTAND
REVISTA HOGARES
REVISTA HOGARES