OBJECTIU PROFESSIONAL


La creació d'arquitectura, en el sentit més ampli de la paraula, necessita de rigor i professionalitat per poder-se culminar. Per això entenem la professió com el compromís d'abordar cadascun dels encàrrecs amb plena dedicació, donant resposta a la sol·licitud del client, establint un lligam professional entre ambdues parts i així aconseguir un bon resultat.

VALORS
Només des del coneixement del client i de les seves necessitats es pot garantir un servei eficaç i amb garanties d'èxit.

Qualitat
La feina ben feta requereix temps i dedicació.

Responsabilitat
Des de l'inici fins al final de qualsevol treball existeix un compromís per aconseguir l'objectiu desitjat.

Solvència
Experiència demostrada en molts dels àmbits de l'arquitectura.

Creativitat
S'aplica a qualsevol tasca.

Superació
Cada feina és un repte professional i personal.